Zasada IX- Nawyk robienia więcej niż to za co nam płacą

Obecne czasy u sporej części osób ugruntowały przekonanie, że pracownik nie powinien się starać robić coś samemu od siebie, bo inicjatywa powinna pochodzić „od góry”, czyli od kadry kierowniczej. Co więcej, spora część osób myśli, że staranie się i dawanie od siebie jest przejawem nadgorliwości, a nawet głupoty. To zupełnie błędne myślenie.

Wielokrotnie w moim życiu zawodowym pojawiali się ludzie, którzy potrafili zaskoczyć mnie  daniem od siebie czegoś więcej niż się od niego oczekuje. Ceniłem bardzo takie osoby, bo wiedziałem, że angażują się na serio w rozwój organizacji. Im większa organizacja,  tym bardziej potrzebuje ludzi wykraczających zaangażowaniem poza poziom określony w procedurach, przepisach i zakresie czynności, który określa umowa o pracę. Z praktyki wiem, że nawyk dawania od siebie w sporej części organizacji ( zwłaszcza mających publicznego właściciela) jest poddawany szyderczej presji mniej wydajnych pracowników, którzy posiadają status nieformalnych przywódców. Jednak zwykle ich postawa skutkuje pozostaniem ciągle w tym samym miejscu drogi zawodowej i pozbawia ich szansy na awans.

Napoleon Hill dostrzegł, że u większości z 500 badanych przez niego ludzi sukcesu, nawyk  dawania od siebie ponad standardowe wymagania sprzyjała awansowi i rozwojowi kariery tych osób, a z czasem do dużych sukcesów w prywatnym biznesie. W swojej pracy Hill pisze: „Do najistotniejszych i jednocześnie najtrudniejszych prawd, jakich przyszło mi się nauczyć, zalicza się zasada mówiąca, że każdy człowiek powinien być swoim najbardziej wymagającym przełożonym.” Ta myśl Hilla jest jedną z najcenniejszych zasad jakie wyznaję i  jej przyjęcie zalecam w organizacjach, które szkolę.

Zasada X- przyjemna osobowość

Przyjemna osobowość to zespół kilku cech charakteru i zasad postępowania.

Do głównych czynników kształtujących miła osobowość Napoleon Hill zaliczał:

 1. Wykształcenie w sobie nawyku interesowania się innymi ludźmi, doceniania ich i komplementowania
 2. Przemawianie z mocą i przekonaniem zarówno w rozmowach codziennych, jak i w wystąpieniach publicznych
 3. Dbanie o ubiór adekwatny do sylwetki i rodzaju wykonywanej pracy
 4. Nieustanne kształtowanie własnego charakteru
 5. Umiejętność witania innych, w taki sposób, żeby płynęło do nich ciepło i entuzjazm
 6. Przyciąganie do siebie innych ludzi, tak żeby oni odczuwali „pociąg do nas”
 7. Przezwyciężanie ograniczeń umysłowych, będących pod kontrola zasad.

Te zasady wymagają ciągłej pracy nad sobą. Zwłaszcza dbałość o własny charakter jest zasadą kluczowa, bo na niej opiera się tworzenie wokół siebie przyjaznej aury emanującej uczciwością i zaufaniem.

Zasada XI- Poprawne myślenie

Napoleon Hill twierdził, że ta zasada jest jedną z najtrudniejszych, ale bardzo istotnych do osiągnięcia sukcesu. Podstawą tej wartości jest niewzruszony silny charakter, który nie może ulec żadnej pokusie.

Hill podaje tu zasady, na których powinno wybudować się takie postępowanie:

 1. Umysł można kontrolować, kierować nim i wykorzystywać w twórczych i konstruktywnych celach.
 2. Umysłem można również kierować w celach destruktywnych. Niekontrolowany umysł potrafi sam siebie burzyć i niszczyć.
 3. Umysł ma kontrole nad wszystkimi komórkami ciała. Może powodować, że wszystkie komórki będą doskonale wywiązywać się ze swoich funkcji, lecz pod złym kierunkiem lub jego brakiem może zaburzać prawidłowe funkcjonowanie części bądź wszystkich komórek.
 4. Wszystkie osiągnięcia, stanowią efekt oddziaływania myśli. Nasze ciało fizyczne ma znaczenie drugorzędne, a jego rola sprowadza się po prostu do bycia siedzibą dla umysłu.
 5. Największe osiągnięcia- czy to w literaturze, sztuce, czy w finansach, przemyśle, handlu, transporcie, religii, polityce, czy naukach ścisłych – dokonują się zwykle pod wpływem pomysłów zrodzonych w umyśle jednego człowieka, jednak urzeczywistnionych prze innych ludzi poprzez łączne zastosowanie umysłu i ciała.
 6. Większość myśli powstających w ludzkich umysłach „nie jest poprawna” – są to raczej opinie i pobieżne osądy

Dzięki takiemu myśleniu może być konstruowane dalsze działanie. Hill podkreśla, że znacznie trudniejsze jest samodzielne myślenie, niż wcielanie pomysłów w rzeczywistość.

Tą druga sztukę znacznie łatwiej opanować niż kreatywne i wolne posługiwanie się własnym umysłem.

Zasada XII – Koncentracja

Winston Churchill powiedział kiedyś,że „imperia przyszłości, to imperia umysłu.”

Lekcje Napoleona Hilla to sposoby panowania nad własnym umysłem. Podobnie jest z koncentracją. Jest to sztuka panowania nad własnym umysłem do tego czego my chcemy go używać.

„Nie czuje się w obowiązku wierzyć, że dobry Bóg, który dał nam rozum i intelekt chciałby, abyśmy z nich nie korzystali” – napisał Galileusz, dokładnie pokazując jak cenne narzędzia dostaliśmy od natury. To dzięki koncentracji możemy realizować swoje cele pasje, tworzyć rozwiązania i zajmować się tym czym chcemy. Jeśli z tego narzędzia nie będziemy korzystać zmarnujemy nasz osobisty potencjał. Więcej o koncentracji znajdziesz tutaj .

 

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Share This