Jedną z wartości jaką mamy ZA DARMO jest CZAS. Codziennie dostajemy prezent od natury w postaci 86 400 sekund =1440 minut =24godzin. Pod tym względem panuje wyjątkowa równość i powszechność. Każdy ma tyle samo czasu do swojej dyspozycji.

W ciągu każdego dnia podejmujemy wiele decyzji. Dotyczą one osób, z którymi się spotykamy, obowiązków, które mamy wykonać i miejsc, w których mamy przebywać. Podejmując decyzje dotycząca pracy, bądź prowadzenia swojej działalności gospodarczej, decydujemy za ile chcemy sprzedawać godzinę swojego życia.

To bardzo ważne decyzje. W społeczeństwie, w którym żyjemy, kompletnie nie uczy się ludzi szanować czasu (wyjątkiem jest przychodzenie punktualnie na spotkania, tyleże chodzi tu o szacunek do czasu innych, a nie swojego własnego). Nie uczy się też tego, że czas jest wymiarem, w którym realizują się wszystkie nasze plany.

Prawem rządzącym czasem jest Prawo Inkubacji ( WIĘCEJ tutaj ). Stara anglosaska zasada streszcza je słowami „wszystko w swoim czasie.” Sporo wyzwań, jakie stawia nam życie, przybiera poprzez nasze DECYZJE formę celów. Gdy je sobie stawiamy, dokonujemy projekcji naszych marzeń w rzeczywistość. To dzięki czasowi doświadczamy materializacji tego, co chcemy, żeby wydarzyło się w naszym życiu. Niepewność i lęk o to, kiedy i czy na pewno się wydarzy to co chcemy,odsuwa ludzi od KONSEKWENTNEGO PODEJMOWANIA DZIAŁANIA. Stąd tak wiele jest rozczarowań i zaniechania realizacji naszych marzeń.

Doświadczyłem w swoim życiu setek drobnych i dużych materializacji swoich celów i powiem szczerze:

Szacunek do czasu, swoich myśli i koncentracja na działaniu są gwarancją rezultatu w każdej dziedzinie, która rodzi się głęboko w naszych sercach. Gwarancją inkubacji naszych zasianych myśli na samym początku jest ODWAGA ICH WPROWADZANIA, a potem WYTRWAŁOŚĆ w działaniu i CIERPLIWOŚĆ w oczekiwaniu na REZULTATY.

Hojność Wszechświata w obdarowywaniu nas ZA DARMO czasem jest olbrzymia. Zaledwie kilka procent ludzi uświadamia sobie obfitość tego daru i korzysta z niego tak, żeby zamieniać czas ŚWIADOMIE na takie wartości jak:

–       zdrowie – edukując się i dbając o to, co jemy i jakie przejawiamy emocje

–       pieniądze – sporządzając listę celów i je realizując w zakresie zarobków i rodzaju wykonywanego zajęcia

–       wiedzę i mądrość – pozyskując obiektywne informacje i samodzielnie rozróżniając, które z nich są dla mnie wartościowe, a które nie i podejmując działania, które są dla mnie odpowiednie

–       dobre relacje z innymi– dbając o poświęcenie czasu dla swoich dzieci, rodziców, braci, sióstr, kuzynów, współmałżonków i przyjaciół oraz znajomych, czy środowisk w życie których chcemy się angażować.

–       rozwój duchowości – przeznaczając czas na samopoznanie, pielęgnowanie relacji ze światem duchowym poprzez modlitwę, medytację, obrzędy religijne, relaks, bądź inne formy doświadczania swojej duchowości

Jakość naszego życia zależy od tego, jak inwestujemy czas i jakie role w życiu chcemy wykonywać.

Biografie ludzi sukcesu ( WIĘCEJ tutaj )pokazują,że większość z nich świadomie podchodziła do każdej minuty swojego życia dbając o jakość spędzanego czasu. Taka postawa jest dla mnie wzorem do osobistego podążania i odkrywania hojności Wszechświata.

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Share This