Sporo ludzi prowadząc biznes doświadcza różnych zachowań swoich pracowników, kontrahentów. Te zachowania zmuszają nas samych do reagowania na to co widzimy u innych. Doświadczanie czyjejś nieuczciwości, niesolidności, braku rzetelności, czy nie wywiązywania się z zawartych umów jest dla nas testem naszego SYTEMU WARTOŚCI. Wtedy decydujemy, czy postępujemy na zasadzie wzajemności, czy w oparciu o zasady jakie uważamy za właściwe (np. uczciwość, rzetelność, dobra wola, szanowanie umów, solidność).

Proces edukacji biznesowej w przeważającej części dotyczy skupienia się na pozyskaniu wiedzy przez studiujących w obszarach: finansów, zarządzania, ekonomii, marketingu i wielu dziedzin, które dają umiejętności przetwarzania i porównywania informacji i rozwiązywania problemów. Szkoda, że marginalizuje się edukację dotyczącą wartości.

Podejmując decyzje biznesowe najpierw warto sobie zadać pytania. Czy to co mam robić jest zgodne z prawem? Czy jest to zgodne ze mną? Czy odpowiada to mojemu systemowi wartości? Czy jest uczciwe, czy jest fair w stosunku do wszystkich, których ta decyzja będzie dotyczyła? Jak się będę ze sobą czuł, gdy moje działanie przekroczy granice akceptowalne przeze mnie jako odpowiednie?

ZYSK stał się dla wielu ludzi najważniejszym kryterium podejmowania biznesowych decyzji. To prawda, że jest ważny, ale nie powinien przysłaniać tego co WARTOŚCIOWE.

Brian Tracy, mój olbrzymi autorytet w zakresie rozwoju osobistego, przytacza badania obejmujące 25 lat historii biznesu. Pisze o nich: „Naukowcy odkryli, że firmy, które mają jasno spisane wartości i w których każdy pracownik uznawał te wartości za swoje własne, zarobiły w tym okresie średnio 700 % więcej, niż inne firmy w tych samych branżach, które nie miały kodeksu wartości.”

Praca w różnych miejscach i prowadzenie samodzielnego biznesu nauczyły mnie tego, że zawsze kiedy przekracza się własne granice wartości, źle się ze sobą czujemy. Pewność tego co robimy uzyskujemy dopiero wtedy, kiedy ZINTEGRUJEMY nasze działania z tym co dla nas jest ważne.

  1. Tracy w swojej książce pt. „Potęga pewności siebie” pisze: „akt wybierania swoich wartości jest również aktem wyraźnego powiedzenia sobie, a czasami innym, jak dokładnie będziesz żyć od tego momentu.”

Praca nad własnym systemem wartości otwiera nas na uświadomienie sobie tego, co jest dla nas ważne i w jakiej kolejności w naszym osobistym rankingu pozycjonujemy poszczególne wartości. Czy ważniejsza jest praca i sukces zawodowy, rodzina, znajomi, wyższe zarobki, czy czas poświęcony dzieciom, albo sobie samemu? Czy wierzysz w Boga, szacunek, zaufanie, dobroć, szczodrość, uczciwość, sens pracy? Czy jesteś zdolny do poświęcenia dla Ojczyzny i do jakiego stopnia? Czy mając wolny koniec tygodnia wolisz go spędzić na dodatkowej pracy, spotkaniu ze znajomymi, a może wspólnej rodzinnej wyprawie za miasto? To są pytania, które warto sobie zadać po to, żeby skutecznie działać w życiu osobistym i zawodowym.

Ugruntowując swoje WARTOŚCI nabieramy PEWNOŚCI SIEBIE, bo wewnętrznie czujemy, że to co robimy jest zgodne z tym, co uznajemy w naszym życiu za ważne.

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Share This