Umiejętność stawiania sobie celu nie jest powszechna. Bliskie prawdy byłoby stwierdzenie, że jest ona stosunkowo nieznana i rzadko stosowana. Przyczyną tego jest fakt, iż o sztuce stawiania celu milczy większość uczelni, a jeśli nawet pojawiają się o nich jakieś wzmianki, to w programach nauczania nie ma miejsca na ćwiczenia w wyznaczaniu celów.

Umiejętność stawiania sobie celu i ich osiąganie wpływa na poprawę naszego zadowolenia, poczucia wartości i dodaje nam mnóstwo energii do działania. W drodze do sukcesu doskonalimy nasze cechy charakteru takie jak odwaga, nieustępliwość, stanowczość i cierpliwość.

Badania przeprowadzone w 1953 roku wśród studentów Uniwersytetu Yale pokazały jak ważne jest stawianie sobie celów. Absolwentom uczelni zadano pytanie: Czy macie cele i plany dotyczące tego, co chcielibyście osiągnąć? 3 % absolwentów odpowiedziała, że ma cele spisane na piśmie, 13 % że ma cele ale nie spisane, zaś 83 % odpowiedziała, że nie ma celu. Po 20 latach stwierdzono, że tym, którzy mieli spisane cele i plany żyje się znacznie lepiej niż pozostałym.

Podobne badania przeprowadzono w roku 1979 na Uniwersytecie Harvarda. Pytano studentów o to ilu z nich ma konkretne cele i plany po skończeniu studiów. Również jedynie 3 % stwierdziło, że ma cele i plany spisane. Po 10 latach okazało się, że ci którzy mieli spisane cele mieli dziesięć razy więcej pieniędzy od tych, którzy celów nie mieli, lub ich nie spisali.

Wyznaczanie celów jest bardzo ważne, ale nie wszyscy to doceniają. Brian Tracy określił cztery główne powody dla których ludzie nie wyznaczają sobie celów:

  1. Ludzie nie zauważają ich znaczenia
  2. Ludzie nie wiedzą jak wyznaczać cele
  3. Lęk przed odrzuceniem
  4. Lęk przed porażką

Pierwszy powód wynika z niewiedzy i braku świadomości wagi celów. Drugi to brak umiejętności ich formułowania. Dwa ostanie to bariera psychiczna, jaka powstaje na samą myśl o tym, żeby wyjść ze strefy komfortu. Ludzie obawiają się, że stawiając sobie cele zostaną źle ocenieni przez innych, albo poczują gorycz porażki, gdy stawiany cel nie zostanie osiągnięty. Bojąc się nie stawiają celu. Bez celu nie wiedzą gdzie chcą pójść, w wyniku czego nie idą nigdzie.

Stawianie sobie celów jest dla mnie bardzo ważne. Dotyczy to zarówno spraw materialnych jak i duchowych, emocjonalnych, a także zdrowotnych.

Zawsze gdy osiągam cel, doceniam to, wyrażając wdzięczność. To pomaga w zaadoptowaniu się do nowej rzeczywistości. Gdy się nim nacieszę stawiam sobie nowy. Dbam o to, aby był zgodny ze mną, żeby lepiej pomagał mi w wyrażaniu siebie, w samorealizacji i spełnianiu potrzeb, które cały czas w sobie odkrywam.

Od ponad 10 lat pracuję z celami osobistymi, a od 5 lat stawiamy sobie z moją żoną i dziećmi sezonowe cele i cele na cały rok. Od trzech lat spisujemy dokładnie nasze cele rodzinne. Podziwiam z jaką łatwością Wszechświat sprzyja realizacji naszych wspólnych dążeń.

Warto mieć cele, bo wtedy mamy poczucie, że to my działamy dla naszego dobra, a nie okoliczności decydują o tym, co dzieje się w naszym życiu. Posiadanie celów ułatwia naszą relację ze Światem, bo dzięki celom określamy naszą rolę i miejsce we Wszechświecie.

Materializacja celów przedsięwzięcia pomaga nam z wyrażeniu naszej woli i ułatwia zrozumienie innym naszego sensu działania.

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Share This