Czy odkrycia fizyki kwantowej mogą mieć wpływ na nasz biznes? Tak, jeśli przyjąć, że to co robimy postrzegamy całościowo, czyli interesujemy się zarówno tym co doświadczamy zmysłami, ale też tym, co myślimy i jakich emocji używamy w życiu na co dzień.

Klasyczna fizyka przez setki lat tłumaczyła relacje we Wszechświecie. Isaac Newton opisał relacje w trójwymiarowej przestrzeni i stworzył prawa, które przez kilkaset lat wyjaśniały porządek Wszechświata. Gdy naukowcy zaczęli badać elementarne cząstki materii odkryli, że na poziomie subatomowym Wszechświat nie zachowuje się tak , jak opisał go Newton. Gdy okazało ,się że atom ( z greckiego oznaczający niepodzielny) jest podzielny i w jego wnętrzu odbywa się olbrzymi ruch energii, cały paradygmat postrzegania newtonowskiego Świata runął w gruzach.

Albert Einstein wprowadził nas w postrzeganie Świata jako energii , która może być przekształcana w materię. Einstein pokazał nietrwałość tego z czego jesteśmy zbudowani i co nas otacza, a co rozpoznają nasze zmysły jako coś trwałego.

Badając mikroświat naukowcy zaczęli zauważać ,że materia zbudowana jest z atomów, które tworzą protony, neutrony i elektrony, a one są mniej więcej drgającymi kłębkami energii.

Kolejne odkrycia relacji mikroświata dały prace Warnera Heisenberga i Nielsa Bohra. Okazało się ,że subatomowe cząsteczki nie funkcjonują w sposób uporządkowany, a ich miejsce jest tylko potencjalnie możliwe. Zasad nieoznaczoności Heisenberga mówi ,że nie można zmierzyć wszystkich własności cząsteczki jednocześnie. Rejestrując np. miejsce protonu , nie jesteśmy w stanie zmierzyć jego trajektorii, lub pędu. Gdy zarejestrujemy trajektorię umyka dokładna lokalizacja protonu itd.
Mikroświat dla obecnych fizyków i kosmologów to świadomość , która przejawia się poprzez materię i energię. Wolna wola jest funkcją umysłu, która przenosi nas w to miejsce, którego chcemy doświadczać. Myśl przy współpracy emocji, tworzy świat naszego prawdopodobieństwa wyboru. Znajdziemy się tam, gdzie chcemy. Co na to naukowcy?

„Wszelka materia wywodzi się i istnieje jedynie dzięki sile, która wprawia cząstki atomu w drgania i utrzymuje ten maleńki atomowy układ słoneczny w całości (…). Musimy przyjąć ,że za tą siłą kryje się świadomy i inteligentny umysł. Ten umysł jest macierzą wszelkiej materii”( Max Planc )

O związku materii i energii pisali też inni naukowcy, np. Artur Eddington:
„Rzeczowemu z natury fizykowi trudno pogodzić się z myślą, że substancja będąca podłożem wszystkiego, co istnieje, ma charakter mentalny”.

James Jeans-brytyjski fizyk swoja refleksję o umyśle Wszechświata ujął tak : „Strumień wiedzy zmierza w kierunku rzeczywistości poza mechanicznej; Wszechświat zaczyna przypominać bardziej wielką myśl niż wielką maszynę. Umysł już nie sprawia wrażenia przypadkowego intruza w królestwie materii (…) powinniśmy raczej sławić go jako twórcę i władcę owego królestwa”.

Świadomość jest stanem umysłu, który może przenosić nas w świat bogactwa, radości, zdrowia, obfitości, lub braku, niedostatku cierpienia.

Biznesowe znaczenie tych odkryć jest takie, że możemy produkt, lub usługę opakować w niedostrzegalne dla oka emocje i uczucia. Korzystając z wdzięczności, współczucia, serdeczności, dobroduszności podnosimy wartość tego co robimy. Stosując zazdrość, gniew, lub brak empatii i otwartości na drugiego człowieka pogarszamy jakość tego co robimy.

Współczesny system edukacji bardzo mało zwraca uwagę na znaczenie wartości, myśli i emocji w życiu człowieka. W procesie edukacji skupiono się na warsztacie pojęciowym i relacjach bliższych newtonowskiej fizyce (co w wyniku czego się dzieje ?), niż materii kształtowanej pod wpływem emocjonalnego budulca( co powinno ze mnie wypływać ,żebym tworzył lepszy Świat?). Bardziej skupiono się na tym co mieć, niż kim się stawać. Warto więc zadbać o to, żeby w trosce o jakość swoich produktów i usług zadbać o atmosferę , zasady i wartości , które będą sprzyjać satysfakcji klienta z tego co od nas dostaje.

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Share This