ASERTYWNOŚĆ

Autentyczność, zdolność wyrażania siebie, umiejętność stawania we własnej obronie, demonstrowanie szacunku do siebie w relacjach społecznych. Tak potocznie postrzegana jest asertywność.

Dr Nathaniel Branden w asertywności dostrzega czwarty filar poczucia własnej wartości i opisuje go jako:

  • gotowość stawania w swojej obronie, otwartego bycia tym, kim jestem, traktowania siebie z szacunkiem we wszystkich relacjach z ludźmi
  • bycie autentycznym i przejawianie się zgodnie z własnymi przekonaniami i uczuciami – z zasady (czyniąc oczywiste wyjątki dla sytuacji, kiedy dokonam wyboru, by tak nie postąpić, np. w konfrontacji z bandytą).

Moje życie nie należy do innych. Nie po to istnieję, by dorastać do czyichś oczekiwań”twierdzi w swojej książce pt „6 filarów poczucia własnej wartości” Branden.

Stając się asertywnym zmieniam swoją życiową pozycję, bo z obserwatora staję się uczestnikiem życia. Posiadając swoje pomysły dzięki asertywności możemy wdrażać je w życie. Sensem istnienia jest poświęcanie swojej energii na realizację swoich pragnień i marzeń oraz dążenie do nich pomimo spotykających nas oporów. Asertywność wymaga czasem konfrontacji z poglądami innych i bronienia swoich poglądów, jeśli jesteśmy głęboko przekonani, że mają one sens. Bronienie swojego poglądu jest miarą naszego charakteru. Gdy wycofujemy się z obawy przed oceną innych i konsekwencjami w wyniku odrzucenia środowiska, w którym pracujemy, pozostanie w nas niespełnienie i gorycz porażki. Nathaniel Branden, w cytowanej książce, zwraca uwagę na kilka innych postaw przejawiających asertywność:

–    Asertywność oznacza gotowość do konfrontacji, a nie unikanie wyzwań, jakie niesie życie. To także dążenie do mistrzostwa w tym co się robi

–        Kiedy rozszerzamy granice umiejętności radzenia sobie z rzeczywistością, zwiększamy poczucie swojej skuteczności, oraz szacunek do siebie.

–        Kiedy angażujemy się w nowy obraz wiedzy, kiedy podejmujemy działania, które wymagają od nas elastyczności- rośniemy w siłę. Potwierdzamy swoje istnienie.

W przedsiębiorstwie największym PROBLEMEM GRUP, które wspólnie pracują nad projektem, jest sytuacja, w której jedna lub więcej osób nie angażuje się w prace projektowe, ponieważ czuje, że jej udział w pracy i pomysły są pomijane. W takiej sytuacji osoby te mają przekonanie, że nie mają wpływu na pracę, lub, że ich wkład w rozwój firmy nie ma znaczenia. Wycofywanie się takich osób w pracy grupy powoduje często to, że nie tylko odsuwają się od działania, ale stają się sabotażystami wywołując destrukcję. Zachwiane u nich poczucie własnej wartości w konfrontacji z poglądami innych staje się destrukcyjne dla organizacji, ponieważ inne poglądy na dany temat odbierają osobiście i wybierają drogę buntu i destrukcji jako narzędzie komunikowania się ze światem.

Nathaniel Branden mówi, że „zdrowa samoocena wymaga od nas wkroczenia na scenę; gotowości do pobrudzenia sobie rąk”.

Wyrażanie własnego poglądu niesie ze sobą ryzyko krótkoterminowej utraty doczesnych atrybutów: władzy, czasem pieniędzy, albo aprobaty wśród najbliższych współpracowników, lub rodziny. Zachowując twarz i godność osobistą przenosimy się do innego poziomu ludzkiej egzystencji, gdzie możemy doświadczać AUTENTYCZNOŚCI SIEBIE.

Charles Chaplin, znany komik, aktor, reżyser i kompozytor, w jednym ze swoich utworów ( pt. „Miłość do samego siebie”) pisze:

Kiedy na prawdę zacząłem kochać samego siebie, uświadomiłem sobie, że emocjonalny ból i cierpienie są tylko ostrzeżeniem dla mnie, żebym nie żył wbrew własnej prawdzie.
Dziś wiem, że to nazywa się AUTENTYCZNOŚCIĄ
.” 

Dokonując ważnych wyborów wielokrotnie ponosiłem ryzyko „narażenia się”. Im bardziej rosła we mnie gotowość do bycia AUTENTYCZNYM, tym bardziej rosła we mnie siła do odważnego traktowania okoliczności wiedząc, że WSZECHŚWIAT ZAWSZE SPRZYJA, tylko my nie od razu jesteśmy w stanie to dostrzec. Życzę WAM ODWAGI w byciu AUTENTYCZNYM.

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Share This