Powierzchownie może się wydawać, że biznes i duchowość to pojęcia z innego świata. Sporo osób uważających się za rozwiniętych duchowo pogardliwie traktuje działania skupione na samodzielnym zarabianiu pieniędzy. Tymczasem biznes i duchowość to aktywności, które pochodzą z tego samego świata i w swej istocie mają te same korzenie – duchowe.

Biznes oparty jest na misji i wizji. Ci którzy są przedsiębiorcami, lub pracownikami odkrywają, że za każdym przedsięwzięciem biznesowym kryje się jakiś cel nie materialny. To może być chęć zmieniania świata na drobną skalę, lub skutecznego zaspokajania czyiś potrzeb. Istotą biznesu jest dawanie od siebie czegoś innym. Im lepszy owoc dajemy, tym lepsze będą rezultaty naszego działania i tym samym poprawi się jakość życia osób dla których podejmujemy działania.

Biznes i praca w firmie uczy odpowiedzialności za słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi, za emocje i sposób traktowania innych, za dokonywanie zmian w nas samych po to, żeby sprostać wyzwaniom jakie niesie rynek. To sztuka podnoszenia się po upadkach i stąpania dalej do przodu i czerpania siły do zmiany w sobie i osobach z którymi się pracuje.

Skuteczni przedsiębiorcy i dobrzy pracownicy to osoby, które rozwinęły w sobie cechy charakteru takie jak wytrwałość, cierpliwość, dumę i umiejętność patrzenia z dystansu do tego co się robi, a także umiejętności takie jak zdolność podejmowania decyzji, dobre wykorzystanie czasu, kreatywność, radzenie sobie ze zmianą.

Biznes opiera się na szacunku do klienta i uczciwości, czyli na wartościach. Doświadczenia współczesnych kryzysów ekonomicznych uczą, że gdy tych wartości brakuje każda organizacja niezależnie od branży i wielkości może upaść. Klient  wie, czy jest oszukiwany, czy  okłamywany. Jeżeli ma wybór to szuka innych produktów, lub usług konkurencyjnych firm, żeby zaspokoić dobrze swoje potrzeby.

Udany biznes to okazja do pomagania innym na wielką skalę. Najzamożniejsi ludzie odkrywają piękno gromadzenia kapitału po to, żeby dzielić się z innymi i pomagać im. Prowadzenie biznesu, czy jakakolwiek praca zarobkowa to wspaniała szkoła charakteru. Gdy oparta jest na rozwijaniu naszych pasji może stać się wspaniałą przygodą w odkrywaniu piękna otaczającego świata i niesienia szczerej fascynacji życiem.

Przy zdrowych relacjach ze sobą samym możemy czerpać przyjemność z doświadczania bogactwa  poprzez rozwijanie swoich życiowych pasji i talentów zamieniając je na dobra materialne, oraz w tym samym okresie rozwijać swoją duchowość poprzez modlitwę, medytację, wdzięczność, przebaczenie i miłość i szacunek do drugiego człowieka i hojność w stosunku do tych, którzy potrzebują wsparcia.

 

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Zapisz się na Newsletter

Zapisz się na Newsletter

Email :
Imię :
Zgadzam się z polityką prywatności

You have Successfully Subscribed!

Share This